Vị Trí:Xổ số An Giang > Xổ số Bắc Ninh > Soi Cau Xsmb 2/2/2021 Giao dịch liên kết giữa Quỹ liên kết sẽ bắt đầu vào tháng Bảy 4

Soi Cau Xsmb 2/2/2021 Giao dịch liên kết giữa Quỹ liên kết sẽ bắt đầu vào tháng Bảy 4

Cập Nhật:2022-07-01 05:43    Lượt Xem:128

Soi Cau Xsmb 2/2/2021 Giao dịch liên kết giữa Quỹ liên kết sẽ bắt đầu vào tháng Bảy 4

Theo như hãng tin tức của Xinhua, Ủy ban điều chỉnh chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông Ủy ban điều chỉnh chứng khoán đã tuyên bố trên tầng hai rằng giao dịch của cơ quan trao đổi EFF (buôn bán quỹ mở đầu) dưới cơ chế hợp đồng (cơ quan hệ giao thức giao thương giữa thị trường đất liền và thị trường Hong Kong) sẽ bắt đầu vào tháng Bảy 4, 2022. Theo thông báo chung của Ủy ban An ninh Quốc gia và Ủy ban điều chỉnh chứng khoán Hong Kong, thì hai nơi đều hợp tác với nhau trong việc chuẩn bị Đứa Hệ thống liên kết kết được gồm. Hiện tại, đã được xác định các quy tắc kinh doanh, kế hoạch hoạt động và quy định, và hệ thống kỹ thuật đã sẵn sàng. The China SEC Government Commission và Hong Kong SEC Commission đã đạt được sự đồng ý về dàn xếp về những điều khoản cho việc hợp tác luật pháp vượt biên giới và hợp tác giáo dục với nhà đầu tư liên quan đến việc lắp đặt tổ chức liên kết các tổ chức. hai bên sẽ tiếp tục làm việc tốt trong việc giáo dục các nhà đầu tư và phát triển kiến về đầu tư về đầu tư, tăng cường luật, phá vỡ các vi phạm vượt biên giới, xử lí các sự kiện lớn hoặc bất ngờ một cách thích hợp, và duy trì trật tự hoạt động thông thường của sự kết hợp,Xổ số Bắc Ninh Bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư. The

Thông báo chung này cũng cho thấy rằng giao dịch, công ty giao dịch chứng khoán và bộ phận ghi nhận và xử lí tại hai nơi phải thực hiện bổn phận liên kết theo luật pháp, và sắp xếp tất cả các bên trên thị trường để thực hiện công việc liên hệ với tổ chức liên kết trong một cách trật tự. Các công ty chứng khoán (hay môi giới) sẽ tuân thủ quy định và quy định kinh doanh, tăng cường sự kiểm soát nội bộ, ngăn chặn và kiểm soát mạo hiểm, làm việc tốt trong ngành giáo dục và dịch vụ của nhà đầu tư, và bảo vệ nghiêm túc quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư. Đầu tư nên hiểu rõ sự khác nhau trong luật lệ và quy định thị trường, quy tắc và hành vi kinh doanh giữa hai địa điểm, đánh giá cẩn thận và kiểm soát rủi ro, và thực hiện hợp lý các khoản đầu tư liên kết. Description